Aspekty kliniczne i prawno administracyjne zlecania wyrobów medycznych praktyce specjalisty fizjoterapii i magistra fizjoterapii

Szkolenie kierowane jest do fizjoterapeutów.

  • szkolenie kierowane jest do fizjoterapeutów.
  • Charakter szkolenia: Wprowadzający
  • Planowana liczba uczestników szkolenia: 20 osób
  • Miejsce realizacji szkolenia: Kraków
  • Kierownik szkolenia: dr n. med. Mateusz Curyło – specjalista fizjoterapii i specjalista zdrowia publicznego, uprawniony do wydawanie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Cel szkolenia:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z klasyfikacją wyrobów medycznych (środków pomocniczych, ortez i protez) wydawanych na zlecenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia na zlecenie specjalisty i magistra fizjoterapii z podziałem na wyroby produkowane seryjnie oraz indywidualnie. Szkolenie uwzględnia techniczne aspekty zlecania zaopatrzenia w Portalu SZOI oraz analizę przypadków klinicznych z uwzględnieniem wybranych jednostek chorobowych z zastosowaniem wyrobów medycznych w praktyce fizjoterapeutycznej.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • Skrypt ze szkolenia z miejscem na notatki
  • Dyplom zakończenia szkolenia

Uzyskane kompetencje:

Kompetencje w zakresie obowiązku realizowania świadczeń zdrowotnych wynikających z ustawy o zawodzie fizjoterapeuty dotyczących wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.  

Zasady rekrutacji na szkolenie:

Forma przyjmowania zgłoszeń:

  •  mailowo –  formularz kontaktowy na stronie www.
Scroll to Top